Baza de date cu participanti
UATCM
 

EXPOZIŢIE INTERNAŢIONALÃ SPECIALIZATÃ

vopsele decorative şi industriale;
pigmenţi/materiale de umpluturã;
aditivi/ceruri;
echipament de laborator;
utilaje de procesare vopsele;
ambalaje;
activitate de cercetare;
cãrţi şi reviste de specialitate;
verificarea calitãţii.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

3 zile de expoziţie;
peste 1000 mp suprafaţã expoziţionalã.

PACHETUL STANDARD CONŢINE:

construcţie stand/compartimentare;
machetare;
4 spoturi/fiecare 12 mp;
1 masã/4 scaune/1 prizã (220V/50Hz);
curãţirea zilnicã a standului;
paza în afara orelor de program;
includere gratuitã în catalogul expoziţiei;
ecusoane pentru 4 reprezentanţi;
1 exemplar din catalogul expoziţiei.

Taxe de participare

Taxã de înregistrare (fãrã TVA).
- 100 € / companie

Taxã de închiriere stand (fãrã TVA 24%)
- 95 € / mp pentru nemembri ARTILAC, UATCM, AIVR.
- 85€ / mp membri ARTILAC, UATCM, AIVR.

 

RECLAME ÎN CATALOGUL EXPOZIÞIEI
(fãrã TVA-24%) tarif pt. formatul ¼ A4

A Prima copertã policromie 175 €
B Coperta a doua policromie 150 €
C Coperta a treia policromie 150 €
D Coperta a patra policromie 150 €